Stabilirea impozitului/taxei

pe clădiri rezidențiale/nerezidentiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

Stabilirea impozitului/taxei

pe clădiri rezidențiale/nerezidentiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice

Scoaterea din evidență

fiscală clădiri/teren

Stabilirea impozitului/taxei

pe teren persoane fizice

Stabilirea impozitului/taxei

pe teren persoane juridice

Stabilirea impozitului asupra

mijloacelor de transport - persoane fizice/juridice

Stabilirea impozitului asupra

mijloacelor de transport marfă cu masa totală autorizată peste 12 tone – persoane fizice/juridice

Scoaterea din evidență

fiscală a mijloacelor de transport – persoane fizice/juridice

Eliberare certificat

de atestare fiscală – persoane fizice

Eliberare certificat

de atestare fiscală – persoane juridice

Taxe și impozite

Acest compartiment reprezintă legătura directă între administrația locală și contribuabili, contribuind la finanțarea serviciilor publice locale esențiale, precum infrastructura, educația și serviciile de sănătate. Acesta are o importanță deosebită în menținerea echilibrului financiar și dezvoltarea durabilă a comunității locale.

Vezi toate formularele

Cerere pentru afișarea

ofertei de vânzare a terenului (persoane fizice)

Cerere pentru afișarea

ofertei de vânzare a terenului (persoane juridice)

Ofertă de vânzare

teren (persoane fizice)

Cerere pentru eliberare

număr poștal

Cerere pentru eliberare

adeverință teren agricol

Cerere pentru eliberarea

atestatului de producător

Ofertă de vânzare

teren (persoane juridice)

Declarație pe propria

răspundere privind deținerea de bunuri

Diverse

solicitări

Cerere pentru eliberarea

unei adeverințe din care să reiasă că terenul nu este arendat

Cerere pentru eliberarea

unei adeverințe din care să rezulte suprafața de teren înscrisă în registrul agricol. (APIA)

Registrul agricol

Acest compartiment are un rol vital în asigurarea gestionării adecvate a terenurilor agricole din zona administrată de primărie, contribuind la dezvoltarea agriculturii locale și la menținerea unui cadru legal și administrativ corect în acest domeniu.

Vezi toate formularele

Numire de curator

special pentru bolnav psihic

Numire de curator

special pentru minori -A. în cauză succesorală

Numire de curator

special pentru minori -B. cumpărare imobil pentru minor

Numire de curator

special pentru minori -C. Acte necesare pentru acceptare donație minor

Numire de curator

special pentru minori -D. Acte necesare pentru vânzarea de imobile

Numire de curator

special pentru minori -E. Acte necesare pentru vânzare autoturism proprietatea minorului

Numire de curator

special pentru minori -F. pentru reprezentare minor în relații cu instituții, unități etc.

Întocmire de anchete

sociale -A. Acte necesare în vederea înscrierii minorilor la un Centru Școlar pentru Educație incluzivă (Școlile Ajutătoare)

Întocmire de anchete

sociale -B. Acte necesare la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului

Întocmire de anchete

sociale -C. Acte necesare în vederea obținerii sprijinului financiar

Întocmire de anchete

sociale -D. Acte necesare în vederea asistării persoanelor vârstnice la încheierea contractelor de întreținere

Adeverință ajutor

încălzire – Cerere tip pentru eliberarea adeverințelor pentru ajutorul de încălzire

Cerere pentru efectuarea

anchetei sociale în vederea acordării indemnizației de însoțitor (în cazul minorilor)

Cerere pentru anchetă

socială pentru încadrare în gradul de handicap persoane adulte

Cerere pentru efectuarea

anchetei sociale în vederea acordării indemnizației de însoțitor adult

Cerere pentru oficiere

căsătorie în afara primăriei

Declarație pentru

transcriere certificat

Cerere eliberare

extras multilingv

Cerere eliberare

certificat naștere/deces/căsătorie

Declarație de căsătorie

cerere și publicare

Stare civilă

Compartimentul este responsabil cu înregistrarea și gestionarea documentelor de stare civilă, precum și documentarea corectă și oficială a nașterilor, căsătoriilor, divorțurilor și deceselor care au loc în jurisdicția noastră.

Vezi toate formularele

Cerere eliberare extras multilingv

Timp mediu de completare
4 minute și 30 de secunde

Sari la conținut

Cerere eliberare extras multilingv

    Sens în care fac următoarele precizări:


    Copiile se certifică pentru conformitate cu originalul.

    Sistemul va răspunde pe adresa dvs. de email cu toate informațiile trimise și cu un număr generat automat, pe care vă invităm să îl păstrați.